Breadcrumb

Contact BNM - Intro

Orang ramai dialu-alukan menghubungi kami menerusi BNMTELELINK untuk pertanyaan atau aduan.
Kami juga boleh dihubungi menerusi saluran media sosial.

Complaints - Telelink

Cara menghubungi BNMLINK / BNMTELELINK

Telefon

1-300-88-5465
(1-300-88-LINK)

Luar negara:
+603-2174-1717

Faksimili

+603-2174-1515

Alamat Surat-Menyurat

BNMTELELINK
Bank Negara Malaysia
Peti Surat 10922
50929 Kuala Lumpur

Borang eLINK

telelink.bnm.gov.my

Live Chat

Orang ramai boleh menghubungi kami menerusi saluran Live Chat semasa Waktu Operasi. Tekan ikon Live Chat atau kunjungi bnm.gov.my/livechat

Orang ramai digalakkan menghubungi kami dengan mengemukakan pertanyaan atau aduan melalui borang eLINK di atas.

Kami sangat menghargai pertanyaan dan maklum balas anda. Namun, disebabkan jumlah surat-menyurat yang kami terima, kami mungkin tidak dapat membalas dengan segera. Sungguhpun begitu, kami berusaha untuk memberi jawapan dalam masa lima hari.

Waktu Operasi BNMLINK & BNMTELELINK

9.00 a.m. - 5.00 p.m. (Isnin - Jumaat kecuali cuti umum)

Kunjungan Secara Fizikal

BNMLINK hanya menerima pelawat melalui janji temu sahaja buat masa ini. Orang ramai boleh membuat janji temu melalui Borang eLINK atau menerusi telefon.

Contact us - other reasons

Wang kertas dan syiling rosak

Orang ramai boleh menukar wang kertas mereka yang rosak atau cacat, syiling mata wang yang cacat, dan mata wang yang dinyahnilai, di mana-mana bank komersial atau Islam.

Garis Panduan mengenai Standard Kualiti untuk Mata Wang Malaysia memberikan maklumat lanjut tentang cara kerosakan dinilai dan nilai penebusan diberikan.

Dokumen perundangan

Untuk penghantaran dokumen perundangan yang berkaitan dengan mana-mana prosiding mahkamah yang melibatkan Bank Negara Malaysia, sila hantarkannya ke:

Jabatan Undang-undang Bank Negara Malaysia
Aras 2A, Bank Negara Malaysia
Jalan Dato Onn
50480 Kuala Lumpur

Numismatik dan karya seni

Untuk pertanyaan berkaitan numismatik dan karya seni, sila hubungi:

Muzium dan Galeri Seni Bank Negara Malaysia
Sasana Kijang
2, Jalan Dato' Onn
50480 Kuala Lumpur

Tel: +603-9179-2784
E-mel: [email protected]
Laman web: museum.bnm.gov.my

Media

Untuk sebarang pertanyaan atau permintaan daripada pihak media, sila hubungi:

Jabatan Komunkasi Strategik
Bank Negara Malaysia
Jalan Dato Onn
50480 Kuala Lumpur

E-mel: [email protected]

Kementerian dan Agensi Kerajaan

Permintaan dan pertanyaan daripada kementerian dan agensi Kerajaan boleh dikemukakan kepada:

Pengarah
Jabatan Komunkasi Strategik
Bank Negara Malaysia
Jalan Dato Onn
50480 Kuala Lumpur

E-mel: [email protected]