Breadcrumb

Monetary Stability Overview

Dalam melaksanakan peranan menggalakkan kestabilan monetari, BNM berusaha untuk melaksanakan dasar monetari yang mengekalkan kadar kenaikan paras umum harga barang dan perkhidmatan yang rendah dan boleh diramal, dengan mengambil kira perkembangan dan prospek ekonomi. Matlamatnya ialah untuk menggalakkan kestabilan monetari yang kondusif untuk ekonomi Malaysia tumbuh dengan mampan.

Monetary Stability Key Figures

Kadar Dasar Semalaman
2.25 %
Sejak 6 Julai 2022

Semua Keputusan & Pernyataan OPR

Penunjuk Utama Kestabilan Monetari

Inflasi Umum
(Mei 2022)
2.8%
Pertumbuhan KDNK
(Suku Tahun Pertama 2022)
5.0%
Jawatankuasa Dasar Monetari

Mesyuarat Seterusnya

7-8 September 2022

Jadual Setahun Mesyuarat MPC

MS-Overview of MP in Malaysia

Tinjauan Keseluruhan Dasar Monetari di Malaysia

Di Malaysia, tanggungjawab untuk menggubal dan melaksanakan dasar monetari diamanahkan kepada BNM sebagai bank pusat negara. Akta Bank Negara Malaysia 2009 menyatakan bahawa salah satu objektif utama BNM adalah untuk menggalakkan kestabilan monetari yang kondusif untuk ekonomi Malaysia tumbuh secara mampan.

Dalam menggalakkan kestabilan monetari, BNM diberi mandat untuk melaksanakan dasar monetari yang memenuhi kepentingan negara dengan objektif utamanya untuk mengekalkan kestabilan harga sambil memberi perhatian sewajarnya kepada perkembangan dalam ekonomi negara.

BNM, melalui Jawatankuasa Dasar Monetari (MPC), melaksanakan tanggungjawab dasar monetarinya dengan melaraskan kadar faedah dasarnya (Kadar Dasar Semalaman atau OPR). OPR ialah isyarat tunggal yang digunakan untuk menyatakan pendirian dasar monetari, dan diumumkan melalui Pernyataan Dasar Monetari (MPS) yang dikeluarkan selepas mesyuarat MPC.

MS--MPC Overview

Jawatankuasa Dasar Monetari

Di bawah Akta Bank Negara Malaysia 2009, Jawatankuasa Dasar Monetari (MPC) BNM bertanggungjawab menggubal dasar monetari dan dasar untuk pengendalian operasi dasar monetari. Akta ini juga memperuntukkan pelantikan ahli luar ke MPC.

MPC terdiri daripada Gabenor, Timbalan Gabenor, dan tidak kurang daripada tiga tetapi tidak lebih daripada tujuh ahli lain, termasuk ahli luar yang dilantik oleh Menteri Kewangan atas syor Jawatankuasa Tadbir Urus Lembaga BNM. Pada masa ini, MPC mempunyai lapan ahli, dua daripadanya adalah ahli luar. Keahlian MPC berusaha untuk menyatukan kepelbagaian kepakaran dan pengalaman yang penting untuk membuat keputusan yang baik tentang dasar monetari

Salah satu tanggungjawab utama MPC adalah untuk memutuskan tahap kadar faedah dasar yang sesuai, Kadar Dasar Semalaman, yang berfungsi sebagai isyarat tunggal pendirian dasar monetari BNM. Rangka kerja dasar monetari sekarang telah diperkenalkan pada April 2004.

Selain daripada kadar semalaman, BNM secara tidak langsung mempengaruhi tahap kadar faedah jangka pendek dan jangka panjang serta hasil bon. Kadar ini ditentukan oleh pasaran kewangan.

MS-Overview of OPR

Kadar Dasar Semalaman

BNM mempengaruhi kadar faedah domestik melalui kadar faedah dasar, Kadar Dasar Semalaman (OPR). MPC BNM memutuskan sama ada OPR berada pada tahap yang sesuai untuk mengekalkan kestabilan harga sambil menyokong aktiviti ekonomi.

OPR berfungsi sebagai kadar sasaran untuk operasi mudah tunai harian BNM. Operasi monetari oleh BNM dilaksanakan dengan memastikan tahap mudah tunai yang sesuai berada dalam sistem perbankan untuk mempengaruhi purata kadar antara bank semalaman (AOIR) untuk kekal sekitar OPR. Ini seterusnya menetapkan panduan untuk kadar faedah lain dalam ekonomi, termasuk kadar faedah ke atas pinjaman dan deposit pengguna dan perniagaan yang kemudiannya akan menjejaskan keputusan simpanan dan perbelanjaan isi rumah dan perniagaan. Dengan melaraskan OPR, perubahan dalam julat luas kadar faedah melalui pelbagai saluran penghantaran monetari, oleh itu, akan mempengaruhi kadar aktiviti ekonomi dan inflasi.

Untuk mengelakkan turun naik berlebihan dalam AOIR, BNM juga telah menyediakan koridor kadar faedah ±25 mata asas di sekitar OPR dan kemudahan tetap. BNM menyediakan kemudahan pinjaman dan kemudahan deposit untuk institusi antara bank masing-masing pada kadar siling dan tingkat lantai koridor.

OPR berfungsi sebagai kadar sasaran untuk operasi mudah tunai harian BNM. Operasi monetari oleh Bank dilaksanakan dengan memastikan tahap mudah tunai yang sesuai berada dalam sistem perbankan untuk mempengaruhi purata kadar antara bank semalaman (AOIR) untuk kekal sekitar OPR. Ini seterusnya menetapkan panduan untuk kadar faedah lain dalam ekonomi, termasuk kadar faedah ke atas pinjaman dan deposit pengguna dan perniagaan yang kemudiannya akan menjejaskan keputusan simpanan dan perbelanjaan isi rumah dan perniagaan. Dengan melaraskan OPR, perubahan dalam julat luas kadar faedah melalui pelbagai saluran transmisi monetari, seterusnya akan mempengaruhi kadar aktiviti ekonomi dan inflasi.

Untuk mengelakkan turun naik berlebihan dalam AOIR, BNM juga telah menyediakan koridor kadar faedah ±25 mata asas di sekitar OPR dan bagi kemudahan tetap. BNM menyediakan kemudahan pinjaman dan kemudahan deposit untuk institusi antara bank masing-masing pada kadar siling dan lantai koridor.

Lagi/Tutup

Untuk maklumat lanjut, sila rujuk halaman Operasi Monetari dalam bahagian Pasaran Kewangan.

Lihat juga: Semua Keputusan OPR

MS-MP Decision Making Process

Proses Membuat Keputusan Dasar Monetari

Untuk menggalakkan kestabilan monetari, MPC menentukan hala tuju dasar monetari berdasarkan penilaiannya terhadap imbangan risiko terhadap prospek pertumbuhan domestik dan inflasi. MPC juga memantau risiko ketidakstabilan kewangan yang tidak seimbang memandangkan implikasinya terhadap prospek ekonomi.

Jawatankuasa bermesyuarat sekurang-kurangnya enam kali setahun untuk memutuskan OPR dan menerbitkan Pernyataan Dasar Monetari (MPS) selepas setiap mesyuarat untuk menjelaskannya keputusan.

Satu bahagian penting dalam proses membuat keputusan dasar monetari ialah proses dalaman yang membawa kepada mesyuarat MPC. Dalam hal ini, Kumpulan Kerja Dasar Monetari (MPWG) memainkan peranan penting.

MPWG telah ditubuhkan pada tahun 2002 sebagai forum dalaman untuk membincangkan penilaian kakitangan mengenai perkembangan dan prospek pasaran ekonomi, monetari dan kewangan terkini, isu dasar dan penemuan penyelidikan sebelum pembentangan disediakan untuk MPC.

Selain daripada fungsi kawalan kualitinya, MPWG juga memastikan pandangan semua bahagian BNM yang berkaitan diambil kira dan dipertimbangkan dengan teliti. MPWG dipengerusikan oleh Penolong Gabenor yang bertanggungjawab ke atas sektor ekonomi.

Untuk maklumat lanjut, rujuk artikel kotak Laporan Tahunan BNM 2015 bertajuk 'Evolusi Jawatankuasa Dasar Monetari Bank Negara Malaysia: Pencapaian Penting sepanjang tempoh Tahun'.

Satu bahagian penting dalam proses membuat keputusan dasar monetari ialah proses dalaman yang membawa kepada mesyuarat MPC. Dalam hal ini, Kumpulan Kerja Dasar Monetari (MPWG) memainkan peranan penting.

MPWG telah ditubuhkan pada tahun 2002 sebagai forum dalaman untuk membincangkan penilaian kakitangan mengenai perkembangan dan prospek pasaran ekonomi, monetari dan kewangan terkini, isu dasar dan penemuan penyelidikan sebelum pembentangan disediakan untuk MPC.

Selain daripada fungsi kawalan kualitinya, MPWG juga memastikan bahawa pandangan semua bahagian Bank yang berkaitan diambil kira dan dipertimbangkan dengan teliti. MPWG dipengerusikan oleh Penolong Gabenor yang bertanggungjawab ke atas sektor ekonomi.

Untuk maklumat lanjut, rujuk Rencana Laporan Tahunan BNM 2015 bertajuk 'Evolusi Jawatankuasa Dasar Monetari Bank Negara Malaysia: Pencapaian Penting sepanjang Tahun'.

Lagi/Tutup

Explainer - OPR 7.7

BNM Kongsi: Dasar Monetari

MS - see also