Breadcrumb

EMR2021 Introduction

 

Tinjauan Ekonomi & Monetari 2021

Tinjauan Ekonomi & Monetari (TEM) ialah sebuah penerbitan teknikal yang membutirkan penilaian dan penyelidikan kami. TEM bertumpu pada perkembangan ekonomi dan monetari dalam ekonomi Malaysia, dan pada tinjauan untuk tahun berikutnya. TEM diterbitkan bersama-sama Laporan Tahunan BNM dan Tinjauan Kestabilan Kewangan.

EMR2021 Key Highlights

Tinjauan Ekonomi & Monetari 2021: Sorotan Penting

AR2021 Box Articles

Rencana 2021

Isu-isu penting yang berkaitan dengan mandat kami sentiasa dalam kajian Warga Bank. Setiap tahun, kami memilih beberapa penemuan ini untuk diterbitkan sabagai Rencana. Kami juga menggunakan platform ini untuk berkongsi padngan mengenai topik yang diminati umum. Baca dan kongsikannya!

EMR-TOC-updated with 2021

Muat Turun Tinjauan Ekonomi & Monetari